Quadern biologia geologia 3ºeso catalan 11

Quadern biologia geologia 3ºeso catalan 11.

Editorial:
MCGRAW-HILL
Año de edición:
Materia
Material didactico
ISBN:
978-84-481-7648-8
Colección:
ESO CATALUÑA
24,11 €
incluido
Pedido a proveedor

Components del projecte

Llibre de lalumne: Llibre digital amb teoria, recursos digitals i activitats.

Material daprenentatge complementari: Mapa de conceptes, resum teòric, activitats procedimentals i avaluació.Inclou llibre digital

Web de recursos per lalumne i pel professor: Currículum, programació, competències bàsiques i solucionari del quadern.

PROJECTE DIGITALEl projecte digital que presenta McGraw-Hill aquesta campanya és un projecte innovador, ambiciós i que pretén donar desposta a les necessitats técniques i pedagógiques que pugin sorgir a l’aula.La filosofia de fons del nostre projecte editorial, en qualsevol format i suport, es pot resumir en Quatre idees clau: Qualitat , Adequació, Disseny, Funcionalitat.De la má d’una institución de prestigi com és l’Institut de Formació Comtínua de la Universitat de Barcelona, hem elaborat un projecte digital que garanteix un rigorós tractament pedagógic i técnic del cos teóric i práctic dels llibres per tal de treure el máxim profit de les eines digitals.Visualment atractiu i molt sezill d’utilitzar, permetrá que professorat i alumnat se sentin molt cómodes a l’hora de navegar-hi.MATERIAL D’APRENENTATGE COMPEMENTARIEl projecte digital de McGraw-Hill es completa amb un suport en paper que ha de perpetre reforcar els llibres digitals, perqué les habitats que es treballen devant d’un ordenador no són les mateixes que devant del paper i cal continuar millorant els hábits de lectura i escriptura.Els quarderns de “Material d’aprenentatge complementari” tenen una part de teoria, aquella indispensable que l’alumnat ha d’haver assolit en acabar el curs, i una part de práctica que l’ha d’ajudar a consolidar tots els conceptes treballats.Us oferim un quadern de “Material d’aprenentatge complementari” per a totes les matéries i cursos que disposen de llibre digital.BANC DE RECURSOS DIGITALSTotes les matéries tindran el suport d’una web de recursos amb material extra.A la web de recursos s’hi allotjará una ámplia varietat de material complementari: currículum, programación de l’aula, competéncies básiques, recursos digitals, etc.El professorat podrá fer una selección d’aquells materials que s’ajusten més a les sves necessitats i utilitzr-los de manera que l’hi permiti assolir els seus objectius docents a l’aula.Colaboració McGraw-Hill y Ambientech:

Per mé informació

Otros libros del autor