Bub-bub. 4 anys, 2 trimestre

Bub-bub. 4 anys, 2 trimestre.

Editorial:
SM
Materia
Didactica: estudios generales/destrezas de estudio
ISBN:
978-84-675-6089-3
Páginas:
180
Colección:
EI VALENCIANO
35,09 €
IVA incluido
Pedido a proveedor

El PROJECTE BUB-BUB partix de la necessitat d'oferir als mestres d'Infantil un material que els facilite la tasca d'aula i l'aprenentatge de l'alumne d'una manera significativa i motivadora, siga quin siga el seu ritme d'aprenentatge. Hi hem volgut incorporar els suggeriments que hem rebut de vosaltres, els mestres, per a crear un mètode que atenga tots els quivoleu treballar els centres d'interés fonamentals en esta etapa però incorporant-hitemàtiques actualitzades.
El nombre de fitxes que us oferim en cada trimestre permet incorporar projectes que van sorgint al llarg del curs i que donen identitat als vostres centres. D'altra banda, hem volgut incorporar altres materials didàcticsd'interés com ara els llibres informatius, les làmines esborrables i el material manipulatiu per al desenvolupament de les capacitats de lògica matemàtica, materials que us faciliten la tasca d'aula i l'atenció a la diversitat de l'alumnat.
Finalment, compromesos amb el desenvolupament integral de l'alumne, no hem volgut deixar de banda l'atenció a l'educació emocional, educació que ens permetrà desenvolupar competències per a créixer sans i feliços i aconseguir un major benestar i una societat més humana i més respectuosa.
Claus del projecte
El PROJECTE BUB-BUB té un enfocament globalitzador que integra les diferents àrees del currículum i gira al voltant dels centres d'interés.
És un mètode centrat en el treball de les fitxes, com a resultat d'un treball previ el desenvolupament del qual són les propostes de la guia, la lectura de contes i altres llibres informatius.
Atenció a la diversitat
Cada alumne té un ritme d'aprenentatge i unes capacitats diferents, ila nostra tasca és descobrir quines estan més desenvolupades en els alumnes, per tal d'aconseguir, a través d'eixes capacitats, estimular les altres.
En eixe sentit, hem proposat uns materials manipulatius que permeten el raonament des de l'experiènciapròpia.
El desenvolupament grafomotor i el de les destreses també és fonamental en esta etapa i, per això, els materials de Bub-bub treballen eixos aspectes d'unamanera específica i adaptable al ritme de cada alumne.
Educació integral i en valors
El PROJECTE BUB-BUB aposta per una educació des de tots els àmbits, i així ho posa de manifest la completa oferta de materials i l'orientació de cada un. L'educació emocional és la base per a l'adquisició progressiva d'hàbits i comportaments desitjables.
Durant tot el projecte té una importància especial l'estímul del pensament crític, amb la finalitat que els alumnes es plantegen qüestions i arriben per si mateixos a conclusions (aprendre a pensar). En eixe sentit estan orientats els materials destinats a fomentar la curiositat per l'entorn que els envolta.
Motivació de l'alumne
El reforç positiu i la motivació de l'alumne són aspectes fonamentals per a potenciar l'aprenentatge i el desenvolupament del xiquet. Amb eixeobjectiu, Bub-bub ha creat un fil conductor motivador protagonitzat per unes mascotes entranyables amb les quals els alumnes emfatitzaran i aprendran a enfrontar-se a situacions quotidianes.
De la mateixa manera, confiem en l'ús de les TIC com una eina pràctica per a potenciar l'atenció i el treball col·lectiu.
Fil conductor
BUB-BUB aposta per l'educació emocional a través del seu magnífic fil conductor que és un dels atributs d'identitat més rellevants que té. El projecte està protagonitzat per tres cadells molt especials.
Hem triat un gos com a mascota atenent les raonssegüents:
És un animal que els xiquets s'estimen molt.
És pròxim als seus gustos i interessos, possiblement alguns també en tinguen un com a mascota a casa.
Fomenta l'empatia, i els ajuda a superar pors i a adquirir hàbits i normesnous.
És un personatge real, cosa que facilita l'afecte.
Les històries que protagonitzen recreen situacions quotidianes, encara que tenen un detall de màgia, per a atraure la imaginació dels alumnes. Amb tot això, el PROJECTE BUB-BUB propiciaràun clima únic a l'aula.

Otros libros del autor